Açıköğretim »

Açık öğretim hakkında öğrenci ve öğrenci adaylarının bilmesi gerekenleri içeren kategorimiz.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –3.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –3.Dönem

admin Aralık 8, 2018 0

1. “Dünyayı dolaşın; duvarsız, edebiyatsız, yazısız, servetsiz kentler bulacaksınız, fakat ma- butsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız.” (Pülütarkos) Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler? A) Din evrensel bir gerçekliktir. B) Dinî inanç ve değerler insanı ruhsal

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –2.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –2.Dönem

admin Aralık 6, 2018 0

1. + Tanrının eşi ve benzeri yoktur. * Tanrı sonsuz gücüyle evren- deki herşeye hükmeder. + Sadece Tanrıya ibadet edilir. Bu bilgiler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir? A) Politeizm B) Monoteizm C) Ateizm D)

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –1.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –1.Dönem

admin Aralık 4, 2018 0

1. “Şüphesiz göklerin yaratılma- sında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insana fayda veren şeylerle yüklü ola- rak denizde yüzüp giden gemi- lerde, Allah’ın gökten indirip de ölü toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –Ek

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –Ek

admin Aralık 3, 2018 0

1. Allah’ın varlığına ve Hz. Muham- med (s.a.v.)’in peygamberliğine kalben inanmadığı halde, dili ile inandığını söyleyen kimseleri Kur’an’ı Kerim aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir? A) Mülhid B) Müşrik C) Kâfir D) Münafık 2. Aşağıdakilerden hangisi insa-

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –3.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –3.Dönem

admin Kasım 29, 2018 0

1. + Tanrı’nın varlığı kabul edilmez. * Evren ve evrendeki olayların tesadüfen meydana geldiği savunulur. * Dinin insanları uyuşturduğu iddia edilir. Bu özellikler aşağıdaki inanç bi- çimlerinden hangisini ifade eder? A) Şeytana tapıcılık B)

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –2.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –2.Dönem

admin Kasım 26, 2018 0

1. Kur’an’a göre insan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yeryüzünün halifesidir. B) Hür ve sorumsuz bir varlıktır. C) Yaratılanların en üstünüdür. D) Diğer varlıklar onun emrine verilmiştir. 2. Tek bir tanrının varlığını redde- derek

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –1.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –1.Dönem

admin Kasım 23, 2018 0

1. İnsanın doğasında var olan inanma duyugusunun şekillenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir? A) Alın yazısı B) Ailenin etkisi C) Çevresel faktörler D) Aklı kullanabilme 2. “Her insan fıtrat üzere (Allah’ı ka- bul etme

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –3.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –3.Dönem

admin Kasım 22, 2018 0

1. İslam literatüründe insanda doğuştan var olan yüce bir ya- ratıcıyı kabul ve idrak etme ile ona tapınma ihtiyacı aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Ahlâk B) İman C) Fıtrat D) Sadakat 2. Aşağıdakilerden

Read More »
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –1.Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –1.Dönem

admin Kasım 20, 2018 0

1.Dönem Soru ve Cevapları   1. İnsan’ın evrendeki konumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yaratılmışların en üstünüdür. B) Eylemlerini kendi içgüdüleriyle gerçekleştirir. C) Yaratılışı gereği inanmaya ihtiyaç duyar. D) Evrendekileri ve kendi

Read More »
AÖF Öğrencileri TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvurdu

AÖF Öğrencileri TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvurdu

admin Aralık 13, 2016 0

AÖF öğrencileri dört yanlışın bir doğruyu götürmesi ile ilgili düzenlemeden vazgeçilmesi için TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurdu.   Açıköğretim Fakültesine kaydolduktan sonra sistemin değiştiğini belirten öğrenciler örgün eğitimde sağlıklı uygulanamayan kuralın açıköğretimde uygulanmasının yanlış olduğunu

Read More »