Açık öğretim Sisteminin Tanıtımı

Açık öğretim Sisteminin Tanıtımı

 

Açık Öğretim Sistemi ilk olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde, 1982 yılında Açık Öğretim Fakültesi adı ile eğitim hayatına katılmıştır. 2011 yılı itibari ile İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri de bu sistemde eğitim vermeye başlamıştır. Bu sistem uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren,  ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayan ve farklı illerde okuma imkanı bulunmayan, örgün eğitim için fırsatı veya zamanı uygun olmayan, Türk vatandaşları için oluşturulan bir eğitim sistemidir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim

 

Atatürk üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

Atatürk üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Açık Öğretim Sistemi tüm Türkiye’de hizmet veren bir fakülte statüsünde olup, aynı zamanda KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarına eğitim hizmet sunana bir sistem olarak yaygınlaşmaktadır. U anda Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde açık öğretim yöntemi ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Peki, bu sistem nasıl işlerlik kazanmaktadır. Dersler genel olarak kitle iletişim araçları ile işlenmekte olup, internet üzerinden ve belirli TV kanallarında, her gün yayınlar gerçekleştirilerek yapılmaktadır. Ayrıca gelişen teknolojik imkanlar sayesinde Açık Öğretim Sistemi içerisinde yer alan derslerin videoları  üniversitelerin internet sitelerinden ve diğer yardım amaçlı kurulmuş olan internet sitelerinden de takip edile bilinmektedir. Aöf sisteminde yıl içinde iki ayrı dönemde eğitim vermekte ve her dönem 2 sınav içermektedir. Sınavlar ara sınav yani vizeler ve dönem sonu yani final sınavı şeklinde yapılmaktadır. Vize sınavları Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümlerinde tüm Türkiye’de illerde belirlenen okullarda yapılmakta, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinde ise bilgisayar başında internet sitesi aracılığı ile online olarak uygulanmaktadır. Finaller ve bütünleme sınavları ( Bütünleme sınavı Anadolu Üniversitesi’nde yapılmamaktadır ) Açık Öğretim Fakültesinin belirlemiş olduğu akademik takvime göre sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Tüm sınavlar test usulü yapılmaktadır. Açık Öğretim Fakültelerine kayıt yaptırmak için o yıl belirlenmiş olan taban puanın YGS sınavından alınmış olması istenilen bölüme girmek için genellikle yeterli olmaktadır. Önlisans bölümlerinin çoğunluğu kontenjansız olup, YGS sınavından 140 barajını aşan isteyen herkes tarafından tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı bulunmaktadır. Böyle durumda yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler bu bölümlere kayıtlarını gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca farklı bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, Açık Öğretim Fakültelerinin istedikleri bölümlerinden birine, üniversite sınavına girmeden, sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olma hakkına sahiptirler ( Bazı bölümler bundan muaftır). Açık Öğretim Fakültelerinin birçok ilde büroları bulunmaktadır. Eskiden kayıt işlemleri bu bürolardan yaptırılır ve materyaller buralardan temin edilirdi. Günümüze ise gelişen teknolojik imkanlar sayesinde ilgili web sayfalarından online olarak ön kayıtlar yapılmakta ve eğitim öğretim materyalleri aöf bürolarından temin edilmektedir.

 

Açıköğretim Sistemi içerisinde yer alan bir diğer özellik ise AÖF öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde yüz yüze ders imkânı da sağlanmaktadır. Bu dersler akademik danışmanlık kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu derslerin hangi üniversitede olacağı, gün ve saatleri eğitim dönemi içinde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmaktadır.  Açık Öğretim Fakülteleri son yıllarda kredili sisteme geçmiş olup, bu sistem de çan eğrisi ve ortalama yöntemi kullanılmaktadır. Açık Öğretim Fakültelerinde okutulan bütün bölümler örgün eğitim veren diğer bölümler ile denktir, ayrıca AÖF öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği tüm sosyal haklardan da faydalanabilmektedir. Açık Öğretim Sisteminden mezun olan öğrencilerin diplomalarında okudukları fakülte ve bölümün ismi geçmekte olup ekstradan Açık öğretim Sistemi ya da uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bir ibare olmadığından dolayı, örgün eğitim bölümlerinden mezun olan öğrencilerden bir farkı bulunmamaktadır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
12 Haziran 2016 Cumartesi
Geri Sayım Kodu
Sitemizde Aradığınızı Bulabilirsiniz
Reklam
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM